Čistá reklama - reklama na chodníku - reverse graffiti

1.    Po navrhnutí a odsúhlasení ceny nám dodáte inštrukcie so zameraním na cieľovú skupinu, kampaňové ciele a želané mestá a miesta na umiestnenie Čistej reklamy. Naše služby zabezpečujem prevažne v Bratislave, po dohode však vieme však pokryť územie celého Slovenska. V spolupráci s partnerom vám vieme ponúknuť taktiež aplikácie v Českej republike.

Čítať ďalej...

Návrh šablóny

Návrh šablóny zohráva dôležitú úlohu, pretože čím bude šablóna vizuálne prevedenejšia a zaujímavejšia, tým viac pozornosti získa.

Môžete otestovať, či je vhodne navrhnutá. Použitím bežnej tlačiarne vytlačte vzor. Pomocou orezávača alebo iného typu noža, režte po dĺžke čiar. Zdvihnite papier nad stôl – ak šablóna drží pohromade, uspeli ste.

Čítať ďalej...

Spôsob, akým boli zákony o grafitoch a využití verejného priestranstva (konkrétne medializovanie verejného priestranstva) navrhnuté, vytvoril v zákone medzeru. Neexistuje veľa zákonov, ktoré zabraňujú čisteniu.

Čítať ďalej...