Čistá reklama - reklama na chodníku - reverse graffiti

Spôsob, akým boli zákony o grafitoch a využití verejného priestranstva (konkrétne medializovanie verejného priestranstva) navrhnuté, vytvoril v zákone medzeru. Neexistuje veľa zákonov, ktoré zabraňujú čisteniu.

Zákony sú voľne interpretovateľné, keďže namiesto nanášania špinu odstraňujeme. Vo väčšine krajín si autority dávajú časový odstup, aby videli postoj k tejto forme reklamy. Obávajú sa, že kvôli nenáročnosti sa to môže stať ďalšou formou pouličného vandalizmu. Neuvedomujú si však, že vďaka ich rozšíreniu to už nie je možné zastaviť.

V každom prípade naša spoločnosť postupy a spôsoby aplikácie čistej reklamy ako aj použitého zariadenia konzultovala s miestnou samosprávou a obdržala kladné stanovisko.