Čistá reklama - reklama na chodníku - reverse graffiti

Čistá REKLAMA je reklama v exteriéri, na uliciach a námestiach, ktorá sa aplikuje spôsobom šetrným k životnému prostrediu. Pomocou šablóny a vysokotlakového čistenia je reklamná správa doslova vyčistená na stenu alebo chodník. Čistá REKLAMA je nový spôsob oslovenia klientov, ktorý je mimoriadne ekologický a efektívny. Dá sa aplikovať na rušných a frekventovaných miestach na väčšine typov plôch, ako sú napr. chodníky, zastávky mestskej hromadnej dopravy, okolie obchodných domov alebo autobusových a železničných staníc.

 Sú horúcou novinkou v televízii a na internete. Veľké medzinárodné značky ako Sony, Starbucks, Warner Brothers, Adidas a MTV využívajú túto novú formu komunikácie. Aj keď existovala už viac ako storočie, prvá myšlienka o vytvorení tohto priemyslu sa zrodila len pred piatimi rokmi. Z dvoch spoločnosti sa ich počet zvýšil na viac ako 100 a každým dňom narastá. Prvá osoba, umelec Moose, ktorá napísala „umy ma“ („wash me“) na špinavý povrch, bola v skutočnosti osoba, ktorá to vynašla.
Ich využitie sa však zmenilo. Dnes slúžia ako forma udržateľnej vonkajšej reklamy. Síce nie je jedinou formou takto využiteľného média, spoločnosti majú dôvod, prečo ho využívajú. Môžu tak ovplyvniť cieľovú skupinu jedinečným spôsobom.
Kontrast medzi nahromadenou špinou na povrchoch a jej pôvodnou farbou vytvára obraz. Špina sa môže odstrániť použitím prsta, kefky alebo, ak je potrebná rýchlosť a dôslednosť, pomocou vysokotlakového čističa.
Oproti tradičným vonkajším reklamám sú reverse graffiti lacnejšie, majú väčší vplyv na ľudí a urobia na vás dojem tak, ako to nedokáže ani plagát ani billboard.   
Môže sa to javiť ako jednoduché, no v skutočnosti vytvorenie šablóny, nájdenie vhodného miesta, trasa, fyzická námaha a logistika robia celý proces zložitým. Najlepšiu šancu na úspešnú kampaň vám však vie zaručiť spolupráca so skúsenou firmou ako je Čistá REKLAMA.
Vplyv Reverse graffitov na životné prostredie je minimálny. Väčšina spoločností má ambíciu stať sa zodpovednejšími občanmi v tejto oblasti. Technika aplikovaná pri vytváraní Reverse Graffitov nevyžaduje použitie papiera, atramentu, nevyužíva elektrickú energiu za účelom osvetlenia a vyprodukuje len málo odpadu.

  Na 100 % legálna

Úplne legálna forma propagácie overená praxou.

  Cenovo výhodná

Vďaka vysokej efektivite a cenovej dostupnosti je čistá REKLAMA obľúbeným spôsobom oslovovania veľkého počtu potenciálnych klientov.

  Ekologická

Aplikácia reklamy prebieha výlučne ekologickým spôsobom formou čistenia verejného priestoru.